LG GSA-4120B

LG GSA-4120B
 

Le GSA-4120B grave vos DVD à une vitesse pouvant atteindre 12x.