C komsa kon ekri, nan ? (c'est comme ça qu'on écrit, non ?)

C komsa kon ekri, nan ? (c'est comme ça qu'on écrit, non ?)